Czym jest nomofobia?

Czym jest nomofobia?

W dzisiejszych czasach technologia pozwala większości osób posiadających telefon komórkowy być stale połączonym w ramach cyfrowego świata, nie tylko z najbliższymi przyjaciółmi i rodziną, ale także ze wszystkimi osobami na drugim końcu świata. Rozmowy telefoniczne nie należą już do przeszłości, ponieważ dzisiejsze urządzenia mobilne dzięki swojej „smartfonowej” naturze potrafią znacznie więcej. Słowo smartfon oznacza dosłownie smartfona i jest nazwą, która odnosi się do zaawansowanej technologicznie koncepcji związanej z telekomunikacją.

Obecne smartfony są nie tylko zdolne do wykonywania i odbierania połączeń lub sms-ów; są również narzędziami zapewniającymi większą łączność ze światem zewnętrznym i oferują wiele funkcji, które użytkownik wykorzystuje i uważa za praktyczne. Smartfon jest uważany za rewolucję w telefonii komórkowej, ponieważ pełni nie tylko funkcję telefonu komórkowego, ale także służy jako notatnik, aparat fotograficzny, kalendarz, budzik, pamiętnik, rejestrator wideo lub głosu, album ze zdjęciami i tak dalej. Jeśli dodamy do tego fakt, że do telefonu komórkowego można dodać kolejne funkcjonalności za pomocą znanych aplikacji, smartfon staje się praktycznie niezbędny w codziennym życiu.

Dzisiejszy świat kręci się wokół komunikacji online, a duży procent populacji na świecie ma łatwy dostęp do smartfona, który spełnia wszystkie wymienione wyżej funkcje. Chociaż szybki dostęp do informacji i większa łatwość kontaktu były wielkim postępem w społeczeństwie, prawdą jest również, że istnienie tej ultra łączności doprowadziło do problemów takich jak nomofobia.

Czym jest nomofobia?

Nomofobia to irracjonalny i niekontrolowany lęk, jaki odczuwa osoba, która nie ma pod ręką telefonu komórkowego. Słowo nomofobia pochodzi od angielskiego skrótu „no mobile pone phobia” i termin ten został ukuty w Wielkiej Brytanii, gdy stwierdzono, że duża liczba Brytyjczyków odczuwała niepokój, stres i złe samopoczucie, gdy spędzała czas bez korzystania z telefonu komórkowego, bo albo wyszła z domu bez niego, albo dlatego, że wyczerpała się bateria.

Uzależnienia technologiczne są faktem i choć prawdą jest, że nie można ich porównać do narkomanii, gdyż nie powodują poważnego zużycia organicznego, to mogą generować problemy psychologiczne i społeczne. Obecnie termin uzależnienie obejmuje nie tylko uzależnienie od substancji toksycznych, takich jak narkotyki, ale może być również związany z zachowaniami i postępowaniem, które na pierwszy rzut oka nie wydają się niebezpieczne. Korzystanie z telefonu komórkowego byłoby w dzisiejszych czasach zupełnie normalnym zachowaniem, ale jego niezdrowe używanie może przerodzić się w uzależnienie behawioralne.

W ten sposób nomofobia tłumaczona jest jako utrata kontroli nad czynnością, którą w tym przypadku byłoby korzystanie z telefonu komórkowego, i rozwój relacji zależności wobec niej, w której zanika zainteresowanie innymi aktywnościami, człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, jak negatywne jest to zachowanie i doświadcza zespołu wycofania, jeśli nie jest ono realizowane.

Jakie są objawy nomofobii?

Objawy nomofobii są łatwo rozpoznawalne, ponieważ głównym obiektem jest telefon komórkowy i wystarczy sprawdzić, czy jest się uzależnionym od smartfona, spędzając bez niego kilka godzin. Istnieją jednak objawy, które są dość poważne i mogą prowadzić do poważniejszych problemów.

Uczucie niepokoju.

Te uczucia mogą wypłynąć na powierzchnię, jeśli dana osoba uświadomi sobie, że zapomniała telefonu komórkowego w domu, jeśli myśli, że go zgubiła lub jeśli bateria się wyczerpała.

Zaniedbanie zwykłych czynności.

Jednym z najbardziej notorycznych objawów, jakich może doświadczyć osoba uzależniona od telefonu komórkowego, jest zaniedbywanie lub porzucanie wszelkich innych czynności w celu sprawdzenia swojego smartfona. Dotyczy to nie tylko zajęć w czasie wolnym, ale także zajęć z rodziną lub przyjaciółmi, zajęć akademickich, a także tych, które mają związek z obowiązkami zawodowymi. Brak snu to również pewny znak, zwłaszcza jeśli Twój dzienny odpoczynek nie trwa dłużej niż pięć godzin.

Drażliwość i wahania nastroju. 

Jeśli w obliczu niemożności skorzystania ze smartfona dana osoba wykazuje oznaki rozdrażnienia, a te nie znikają wraz z upływem minut, lecz nasilają się, prawdopodobnie cierpi na nomofobię. Wahania nastroju są w tych sytuacjach dość powszechne, a przede wszystkim w obliczu nalegań przyjaciół lub członków rodziny, by pokazać problem, osoba uzależniona zawsze będzie zaprzeczać swojemu uzależnieniu jako mechanizmowi obronnemu.

Czy istnieje możliwość leczenia?

Prawda jest taka, że niezależnie od uzależnienia, nie ma możliwości leczenia. Terapia psychologiczna istnieje jednak jako główny sposób na próbę pokonania relacji uzależnienia. Z tego punktu widzenia ważne jest badanie indywidualnego przypadku każdej osoby, ponieważ fobie rozwijają się w różnym stopniu w zależności od osoby. Pomoc powinna być zindywidualizowana i prowadzona w zależności od poziomu afektu oraz w zależności od codziennego życia, a także od ich relacji społecznych i rodzinnych, osoby uzależnionej od telefonu komórkowego.

W przypadku nomofobii sukces będzie oznaczał, że dana osoba będzie mogła bez problemu funkcjonować bez telefonu komórkowego. Proces musi być stopniowy i bardzo ważna jest wielodyscyplinarna praca, która pomoże kontrolować emocje i impulsy, poprawić samoocenę oraz wypracować strategie i narzędzia pozwalające uniknąć nawrotów choroby. Z kolei otoczenie również będzie odgrywało bardzo ważną rolę w całym procesie, ponieważ będzie pomagało osobie uzależnionej w każdym kroku, który wykona w kierunku swojego celu.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *